Šta stvaramo

Šta stvaramo

Pretvaramo solarnu energiju u električnu uz pomoć solarnih panela za proizvodnju električne energije. Solarna energija se konvertuje direktno u električnu energiju putem solarnih ćelija. Proces pretvaranja jednog oblika energije u drugi je čist, pouzdan i zahteva samo svetlost kao jedini izvor energije.

Misliti na budućnost

Misliti na budućnost

Glavni razlog za prelazak na obnovljive energije je činjenica da je energija neophodna, ali način na koji se dobija i kako se koristi se mora promeniti. Sve dok se kao primarni izvor za zadovoljenje energetskih potreba koriste fosilna goriva ili nuklearne reakcije imaćemo problem sa životnom sredinom, kao i u sferi socijalne i ekonomske situacije. Iz tih razloga potreno je preći na resurse koji su obnovljivi i ne zagadjuju životnu sredinu.

Znanje

Znanje

Sunce, večni nuklearni reaktor, je praktično neiscrpan izvor obnovljive energije. Čist i profitabilan izvor koji može da nam pruži važan deo naših energetskih potreba. Energija koju oslobadjaju sunčevi zraci na Zemlji, 15.000 puta je veća od energije koju troši čovek. To je energija koja je obnovljiva, ne zagađuje okolinu, a u isto vreme je besplatna.

 
BG prelaz
Mage solar Danfoss SMA logo
 
BG prelaz

Pro Sol – MAGE Solar partneri

Pro Sol – Maga Solar partneri

MAGE group je industrijski holding, globalna kompanija specijalizovana za krovne i fasadne solarne sisteme. Razvili su sopstveni sistem konstrukcije za montažu solarnih modula, kao i za njihovu integraciju. Kompanija koristi decenijsko iskustvo u oblasti obnovljive energije sa razvijenom sopstvenom tehnikom i inovativnim rešenjima za montažu i ugradnju.
MAGE SOLAR® kao deo MAGE GROUP se implementirao u fotonaponsku industriju. Odlikuju se održivim sistemima rešenja koja se lako instaliraju, a potvrdjena su najrigoroznijim nemačkim i međunarodnim standardima kvaliteta.

Potpuno je nesporno da danas doživljavamo prelazak u novo doba: Doba solarne energije. Proizvodnja energije u fotonaponskim elektranama, na globalnom nivou, povećala sa 1,3GW u 2005. na 5,5 GW u 2008. godini što je više od četiri puta. Prema proceni European Photovoltaic Industry Association (EPIA) ukupna snaga do 2013. godine iznosiće najmanje 12,2 GW, dok se trenutno širom sveta projektuje i gradi čak 22,3 GW.
Postanite deo priče o fotonaponskoj industriji. Pro Sol se raduje zajedničkom uspehu u radu sa Vama.

Pročitajte više ...